PROCESI TERAPIJE

Posturalna terapija provodi u tri koraka što obuhvaća jedan terapeutski ciklus. U jednom ciklusu osoba dolazi tri puta u naš studio za vježbanje.


1. KORAK:

anamneza, analiziranje posture, funkcionalni testovi (60 min.)

Na početku ciklusa prikupljaju se podaci vezani uz simptome, analizira tjelesna postura i obavljaju funkcionalni testovi. Kroz razgovor terapeut će postaviti niz pitanja koja će mu pomoći da shvati problem. Analiziranje posture pokazati će položaj nosećih zglobova i otkriti disfunkcije, a testovi će to dodatno potvrditi.

2. KORAK:

učenje i izvođenje posturalnih vježbi (60 min.)

Ovisno o simptomima, analizi posture i rezultatima testova sastavlja se individualni program korektivnih vježbi koje vraćaju tijelo u neutralni anatomski položaj. Terapeut će naučiti osobu kako pravilno raditi vježbe i priložiti detaljno ispisane upute. Individualni program korektivnih vježbi izvodi se samostalno i svakodnevno kroz period od 14 dana.

3. KORAK:

prilagodba, izmjena posturalnih vježbi (60 min.)

Nakon 14 dana redovnog vježbanja, ovisno o učinku i rezultatima, vježbe se prilagođavaju ili izmjenjuju. Tokom cjelokupnog trajanja ciklusa polazniku je dostupan terapeut za sva pitanja vezana uz posturalne vježbe ili terapiju. Po potrebi ciklus se ponavlja.


GDJE NA TERAPIJE?

OSIJEK

Terapeut: Bojana Muačević Gal
Adresa: Šamačka 11
Kontakt telefon: 098 1819 813

ZAGREB

Terapeut: Željko Ribarić
Adresa: Augusta Šenoe 27/2
Kontakt telefon: 099 488 4844


"Tretman je za mene bio potpuno nova spoznaja u smislu da tako jednostavni pokreti mogu već u prvom tretmanu izazvati vrlo značajne promjene na ljudskom organizmu."

prof. dr. sc. Dubravka Ciliga