Pokretom do zdravlja

KAKO FUNKCIONIRA?

Online terapija omogućava vam da s nama, na jednostavan način, komunicirate putem interneta. Samo je potrebno da nam opišete svoje probleme i fotografirate posturu.

U tome će vam pomoći naša PT aplikacija (skraćeno od posturalna terapija) koja služi da nam proslijedite informacije koje su nam potrebne za izradu vašeg individualnog programa korektivnih vježbi.

Kada vam izradimo program vježbi, u PT aplikaciji će vam biti dostupne video i tekstualne upute za svaku vježbu koje si možete ispisati na računalnom pisaču.

PT aplikaciju koristiti će te i za upisivanje povratnih informacija o djelovanju vježbi koje će nam služiti za usmjeravanje terapije i po potrebi izmjenu korektivnih vježbi.


ŠTO JE POTREBNO?

Za online posturalnu terapiju potrebno je imati internet vezu, mobilni ili tablet uređaj s video kamerom, ili PC računalo s web kamerom. Osim uređaja, ukoliko postupak obuhvaća i video razgovore, potreban je softver za video komunikaciju po odabiru Skype, Viber, Zoom...

U prostoru gdje ćete vježbati potrebno je osigurati oko 2 kvadratna metra za izvođenje vježbi. Položaji u kojima se rade vježbe su: ležeći, sjedeći, klečeći i stojeći. Za neke vježbe potrebna su pomagala koja se mogu improvizirati s stvarima koje imaju većina kućanstava (stolica, jastuci itd.)

Za korištenje PT aplikacije potreban je samo moderan web preglednik kao Firefox, Chrome ili Opera. Obrasce koje trebate popuniti u PT aplikaciji su sastavljena od pitanja čiji će odgovori dati sve potrebne informacije terapeutu da shvati vaš problem i što je potrebno da se na njega djeluje.

U PT aplikaciji korisniku će biti dostupne upute za vježbe u PDF i video formatu, kao i svi dokumenti vezani uz terapiju. PT aplikacija je kompatibilna s mobilnim ili tablet uređajima, kao i s PC ili laptop uređajima, te ne zahtjeva instalaciju.


MODELI PRISTUPA

Možete odbrati jedan od tri pristupa, ovisno o vašem problemu. Sva tri modela obuhvaćaju analizu posture, koja je osnovni vodič za odabir korektivnih vježbi.

Osim analize posture, terapija može obuhvaćati funkcionalne testove koji se obavljaju putem video razgovora u kojem terapeut promatra kako osoba radi određene pokreta ili postiže određene položaje. Funkcionalni testovi dodatno otkrivaju u čemu je problem i potvrđuju koje vježbe će biti najprikladnije.

Video razgovori osim za provođenje funkcionalnih testova, služe i za objašnjavanje i učenje korektivnih vježbi, što je izostavljeno u modelu terapije naziva „Postura“. Za to je potrebno osigurati adekvatan prostor i provjeriti iz kojih kutova će korisnik biti vidljiv terapeutu dok vježba.

Za sva tri modela terapije; analiza posture, video i tekstualne upute, kao i drugi dokumenti vezani uz terapiju dostupni su putem PT aplikacije.POSTURA

Obuhvaća


 • Analizu posture

 • Jednu seriju vježbi

 • Pristup PT aplikaciji 2 mj.

 • Komukikacija se odvija

 • samo pute email adrese

Najprikladnije

Za one koje imaju povremene bolove koji nisu jakog intenziteta, te im tjelesna aktivnost nije strana i na ovaj način žele dodatno unaprijediti svoje zdravlje.

Primjer

Bavite se fitnesom, jogom, pilatesom ili nekim drugim oblikom rekreacije, a primijetili ste da ste u disbalansu ili vam neke vježbi stvaraju problem. Analiza posture će vam pokazati u čemu je problem, a vježbe kako ga otkloniti.

Cijena: 250 kn / 35 eur

CIKLUS

Obuhvaća


 • Analizu posture

 • Funkcionalne testove

 • Dva video razgovora

 • Dvije serije vježbi

 • Pristup PT aplikaciji 6 mj.

Najprikladnije

Za one koje imaju kroničnu bol, ali su tjelesno sposobni i žele samostalno vježbati, te našu metodu vide kao dobar alat koji će im pomoći u radu na sebi.

Primjer

Osoba ste koja se brine o sebi i u potrazi da riješite svoj problem pronašli ste nas. Naš pristup vam ima smisla i želite naučiti kako samostalno otkloniti probleme i dobiti alate s kojima ćete moći djelovati i u buduće.

Cijena: 600 kn / 80 eur

REHAB

Obuhvaća


 • 5 x analizu posture

 • 5 x funkcionalne testove

 • Deset video razgovora

 • Deset serija vježbi

 • Pristup PT aplikaciji 1 god.

Najprikladnije

Za one koje duži period imaju kroničnu bol i gube tjelesne sposobnosti, a prepoznali su naš pristup i prirodnim putem žele povratiti zdravlje.

Primjer

Probali ste sve i ništa vam ne pomaže. Polako postajete depresivni i sve dublje tonete u problem. Još uvijek imate volju da samostalno djelujete i shvatili ste da je to jedini način da povratite zdravlje, ali vam je ipak potrebna početna pomoć.

Cijena: 2000 kn / 270 eur


* Sva tri teraputska modela uključuju neograničeno komuniciranje s nama putem e-mail adrese.
* Plaćanje je avansno uplatom na račun. Podaci za uplatu dostupni su nakon predbilježbe u PT aplikaciji.OPIS TERAPIJE "CIKLUS"

1. KORAK:

Započinje tako da se korisnik predbilježi na terapiju putem PT aplikacije tako da ispuni registracijski obrazac. U obrascu treba navesti kontaktnu e-mail adresu putem koje će korisnika kontaktirati terapeut i dogovoriti termin za prvi video razgovor. Do tog termina korisnik treba popuniti obrazac s opisom simptoma i fotografirati svoju posturu u četiri osnovna stojeća položaja. Na osnovi fotografija terapeut će napraviti analizu posture koja će služiti kao osnovna vodilja u odabiru korektivnih vježbi.

2. KORAK:

U prvom video razgovoru terapeut će korisniku pojasniti rezultat analize posture i testirati ga putem funkcionalnih testova koji služe za dinamičku provjeru funkcionalnosti, opsega pokreta i općeg fizičkog stanja. Testovi se sastoje od niza jednostavnih pokreta koje je potrebno izvoditi dok vas terapeut promatra i procjenjuje kako tijelo reagira i ponaša se u prostoru. Kao i analiza posture rezultati testova će određivati smjer korektivnih vježbi.

3. KORAK:

U drugom video razgovoru terapeut će s korisnikom proći kroz pripremljene korektivne vježbe učeći korisnika kako ih pravilno vježbati. Ovisno o izvedbi vježbi, po potrebi, terapeut će izmjeniti vježbe. Individualni program vježbi korisniku će biti dostupan putem PT aplikacije u video i PDF formatu. Za dodatna pitanja vezana uz vježbe i procese tjelesnih promjena, terapeut će biti dostupan korisniku putem e-mail adrese.


PREDNOSTI ONLINE TERAPIJE

 • Udobnost komunikacije iz doma

 • Web aplikacije za terapiju

 • Rad s korisnikom putem video kamere

 • Brza prilagodba terapije

 • Samostalno printanje vježbi

 • Video upute za vježbe