Mama, traumatiziraj me nježno

  Datum: 24.08.2021.
  Piše: Vjenceslav Svoboda


Tekst izdvojen iz knjige „Kreni svojim putem“, autor Vrtlar odmetnik

Što su to uopće misli? Svakako proizvod ljudskog mozga. One nastaju u glavi. Tamo mogu ostati, ali čovjek svoje misli može izraziti putem riječi. Izgovaranje riječi nazivamo govorom koji postižemo auditivnim putem. Mehanički govor nastaje kada zrak koji izlazi iz pluća pređe preko glasnica. Tako one zavibriraju. Na taj način stvara se zvučni val koji se nakon toga oblikuje u šupljinama ždrijela, nosa i usta. Te šupljine su ustvari rezonatori, kao zvučne kutije preko kojih se sluša glazba, te su dio audio sustava. Najveće oblikovanje zvuka odvija se u ustima, obzirom da su usta najveća šupljina i uz to su opremljena sa svom pokretačkom opremom tj. zglobovima i mišićima koji služe za oblikovanje zvuka. Mijenjanjem položaja i oblika vilice, usne, jezika oblikuje se zvuk u određenoj frekvenciji i tako čujemo slova, riječi i rečenice. To što izgovaramo su naše misli. Primarno ljudima mozak kao organ služi za stvaranje misli. Ljudi misle u riječima koje slažu i tako konstruiraju rečenice pa bi mogli reći da je mozak organ za slaganje riječi. Mozak može biti puno više od toga, ali ljudi ga tako tretiraju. Stvorili su od mozga mašinu za proizvodnju misli složenih od riječi. Mozak je, kao i svaki organ, živo tkivo. Živo tkivo znači da je aktivno 24 sata na dan od rođenja do kraja života. I tako mozak kada nauči riječi i kako ih izgovarati u konstantnom je pogonu do kraja života. Društveno nije prihvatljivo da stalno pričate, ali to ne znači da će vaš mozak stati u proizvodnji misli. Ne, on će i dalje nastaviti raditi. Mozak kao i svaki organ radi konstantno što je biološka karakteristika života. Čovjek je živ i dok je živ organi su mu u pogonu, a kada oni stanu čovjek je mrtav.

Ljudi svoju djecu od samog početka uče verbalnoj komunikaciji. Konstantnim ponavljanjem riječi dijete će ih početi pamtiti. Dijete će postepeno shvatiti da su riječi uzročno - posljedične, te će ih kao takve početi povezati s radnjama. Svako dijete je inteligentno, a to znači da može shvatiti interakciju primanja i odašiljanja zvučnih frekvencija. Pojasniti ću vam to uz primjer riječi mama. Ukoliko ste vi majka djetetu, ponavljanjem te riječi dijete će lako shvatiti i povezati vas s tom riječi. Mozak će povezati informacije tj. vas i riječ mama. Osim osjeta sluha u tome će sudjelovati osjeti vida, njuha i dodira. Dijete će vas možda nanjušiti prije nego što će vas čuti i mozak će odmah početi proizvoditi misao u obliku riječi mama. Ta misao, u tom trenutku, definirati će kompletnu biokemiju djeteta. Kada se dijete tjelesno dovoljno razvije početi će izgovarati riječ mama. Ono shvaća da vas tako može dozvati i ostvariti komunikaciju s vama.

Malom djetetu je najlakše naučiti izgovarati riječ mama. Taj zvučni val je najlakše proizvesti i oblikovati u ono što mi čujemo kao riječ mama. Za to je potrebno najmanje mišićne opreme. Dijete treba samo da svlada kao proizvesti zvuk i kako otvoriti usta. Pokušajte izgovarati slovo „m“. Jer shvaćate da za to ni ne trebate otvarati usta? A sada ih otvorite. I koje slovo ste sada dobili? A? Mozak još samo treba da razradi dobru koordinaciju između otvaranja i zatvaranja usta i vaše dijete će prvi put izgovoriti riječ mama. Dijete je znatno inteligentnije nego što vi mislite. Vi tu inteligenciju shvaćate u svojim kriterijima koja su uža od djetetovih. Usudio bih se reći da je dijete inteligentnije od vas, a vaša uloga u njegovom odrastanju će biti kako tu inteligenciju obuzdati da se što manje razvije. Najme inteligencija će se razvijati sama od sebe. To joj je karakteristika. Vi ćete ju samo usmjeravati i činiti joj prepreke.

Dijete već zna da ste mu vi mama, vi ste ga učenjem riječi samo naveli da to izgovori tj. zvučno izrazi. Uspjeli ste to postići jer dijete ima vrlo osjetljive osjete putem kojih je shvatilo vašu namjeru. Djetetovi osjeti funkcioniraju puno bolje od vaših i zato je inteligentnije. Vi inteligenciju ni ne možete shvatiti šire od riječi što djetetu predstavlja degradaciju jer se mora spustiti samo na tu razinu. Shvatite da vas dijete osjeti kao dio sebe, jer je nastalo iz vas - vašeg tkiva, razvijalo se u vama, ima vašu krvi, vi ste ga hranili. Ono vas, vaš miris, vaše osjećaje, intenciju, frekvenciju koje stvara vaše tijelo osjeća i na udaljenosti od par metara, a vi ga sada svodite na riječ mama.

Dijete će puniti glavu riječima i graditi sposobnost da ih izgovara. Učenje slova, riječi, slaganje rečenica počinje kontrolirati tjelesnu biokemiju, stvarati osjećaje i taj princip će se nastaviti u daljnjem razvoju života. Početni odgoj obuhvatiti će i ono što vi mislite da dijete smije i ne smije. Ne-moj ovo, ne-moj ono. Tako dijete shvati da mora razviti „moj“ i početi stvarati ego. Ego postaje glas u glavi koji konstantno priča. Usmjerili ste djetetov mozak isključivo u razvijanje misli i on u tome neće prestati. Najintenzivnije razdoblje za to će biti školovanje. Ulogu punitelja misli zauzeti će učitelji i profesori. Oni će u dijete postepeno ugrađivati kompleksnije misli koji će tvoriti ideologije i stavove. Sve će se temeljiti na riječima; matematika, kemija, povijest…

Ego nije nikakav nevidljivi entitet koji je ušao i opsjeo tijelo. To su moždane funkcije koje su se biološki razvile na način kako je stimuliran mozak. Takav razvoj potičete riječima koje utječu na mozak. Mozak pamti riječi i s njima stvara misli. Vi kroz odgoj djeteta ukalupljujete misli i učite djetetov mozak da li je kombinacija riječi koje je dijete posložilo dobra ili loša tj. da li misao valja ili ne valja. To se sve odvija na neurološkoj razini u djetetovom mozgu. Za to je zadužena lijeva strana mozga koja obavlja funkcije vezane uz riječi, slova, verbalne zvukove, govor, pamćenje, definiranje značenja itd. Točnije u „Brocinom području“ koje se nalazi u lijevoj donjoj frontalnoj vijugi. Kroz odgoj djeteta koji se temeljiti na riječima, neurološke veze u mozgu će se posložiti na takav način da mozak može proizvoditi misli beskonačno i da ih dijete ne izgovara. Taj fenomen nazivamo ego, a ja ću figurativno koristiti i naziv mali majmunčić.

Cjelokupni život temelji se na mislima i njihovo izgovaranje. U gotovo svim poslovi koji se danas rade najvažnije je da stalno mislite. Razmišljanje nije ništa posebno, to je samo slaganje riječi u glavi, sve misli su konstrukcija riječi. Ali što vi bolje baratate njima društvo će reći da ste pametniji. Što imate širi vokabular i više možete pričati to ćete biti društveno istaknutiji. Ljudi koji najviše mogu pričati su političari. Oni danonoćno riječi mogu pretakati iz šupljeg u prazno, blebetati gluposti, lagati, manipulirati. Oni su čarobnjaci za riječi i bave se magijom riječima. Netko vam nešto kaže i vi na to loše reagirate. Razmislite malo o tome; čujete zvučni val određenog raspona frekvencije koji u vama izazove kemijsku reakciju i potpuno promjeni kako se osjećate. Zar to nije magija? Bacanje čari? Političari su dobri samo u tome i nemaju nikakve druge sposobnosti. Njihova jedina sposobnost je da vas kontroliraju riječima.

Sve je to primitivno i ne inteligentno. Zašto? Zato što je korištenje riječi i tvorenje misli samo jedan prst na ruci. Na istoj ruci imate još ostala četiri prsta koja uopće ne koristite. Uz to imate još jednu ruku s pet prstiju. Tvorenje misli i njihovo izgovaranje su samo jedna od mogućnosti uma. Um ima znatno šire sposobnosti i mogućnosti koje ne koristite. Kada ih počnete razvijati i koristiti to se onda naziva umnost i čini vas inteligentnim. Dok god se zadržavate samo u mislima narušavate svoje zdravlje i tako gasite život. Zamislite da vježbate samo jednu ruku. Svaki dan u ruku uzmete uteg i pregibate podlakticu. U početku će vam to biti u redu. Uistinu, mišićna masa na ruci će se povećati i izrazit. Moguće je da ćete osjetiti i da ste jači i sposobniji kad koristite tu ruku. Ako nastavite i dalje vježbati samo tu ruku postepeno će vas početi boljeti lakat. Ta bol će se onda prebaciti na rame. Zatim ćete primijetiti kako vam rame sve više visi prema dolje i vrat na suprotnoj strani se napinje. Kralježnica će se iskriviti i možda ćete početi šepati. Sve više će biti boli i različitih nelagoda. Na takav način, vježbanjem samo jedne ruke postepeno ćete razvijati disfunkciju. Isto to se dešava ako um koristite samo za stvaranje misli. Um nikada ne staje i konstantno će proizvoditi misli. To vam na početku može biti prednost, pozitivno, zabavno, ali što bude više mislit to će nastajati veći problem. Um troši ogromnu količinu energije. Neće sve misli biti korisne. Prostora za pohranu misli biti će sve manje i manje. Misli će vas obuzeti i više neće biti samo jedan glas u glavi. Skupiti će se cijelo društvo. Više nećete znati tko što priča. To stanje je opasno za zdravlje jer razvija bolesti.

Ostali sadržaj

Kapitalizacija pokreta

Fitnes otima čovjeku ideju o tjelovježbi, zatvara ga u ograničeni prostor i nameće svoja mehanicistička pravila. Svi smjerovi fitnesa imaju istu zajedničku svrhu, a ona je seksualnost. Točnije osnovna svrha fitnesa je postizanje veće seksualne vrijednosti na tržištu pronalaženja partnera. Zbog toga se u fitnesu sve vrti oko tjelesne estetike definirane omjerom postotka tjelesnih masnoća i mišićne mase.

...

Mama, traumatiziraj me nježno

Što su to uopće misli? Svakako proizvod ljudskog mozga. One nastaju u glavi. Tamo mogu ostati, ali čovjek svoje misli može izraziti putem riječi. Izgovaranje riječi nazivamo govorom koji postižemo auditivnim putem. Mehanički govor nastaje kada zrak koji izlazi iz pluća pređe preko glasnica. Tako one zavibriraju. Na taj način stvara se zvučni val koji se nakon toga oblikuje u šupljinama ždrijela, nosa i usta.

...

Bolest kao zarada

Povjerenje u liječnike postepeno se izgrađivalo tezama na koje se ne smiju postavljati antiteze. Prva i temeljna teza je – mi znamo više o vašem tijelu od vas. Liječnici vam kažu mi smo ljudi od znanosti i mi znamo, a vi ne znate. Mi ćemo vam reći kako ćete se ponašati, što ćete raditi i što je najbolje za vas. Samostalno donošenje odluka čini vas čovjekom jer imate prirodnu sposobnost i opremu za to. Zašto netko ima potrebu da vas spušta ispod te razine?

...

Pekar, ljekar i apotekar

Ako izostavite kritički stav u proučavanju literature koja opisuje povijest medicine i liječenja lako se mogu potpuno krivo shvatiti postupci koji su činjeni i tadašnje stanje medicine. U arhivskim zapisima su kronološki zabilježeni datumi i događaji, te ličnosti koje su bile povezane s tim. Rijetko gdje se ističu opisi zbivanja, na koji način je nešto činjeno, kakve su bile okolnosti i posljedice.

...

Manifest kritike

Stvorilo se to da društvu svijest nije važna, jer ako se okrenete u tom smjeru nije vam zajamčena materijalna dobit što je glavni argument kada se pokuša adresirati neki problem. Najbolje je ne dirati u to i uzdrmati sustav koji je izgrađen u biti samo za stjecanje profita koji će služiti za još veći rast sustava. Da se sustav obrani nameće se konstantan sukob i borba između ega u kojoj je cilj ušutkati kritiku.

...